• Phone +31 (0)50 7630740
  • mail@cstg.nl
  • Friesestraatweg 13, 9831 TB Aduard

Groningen Stad & Cultuur


De aandachttrekker van de provincie: Groningen Stad.

Welkom in het bruisende jonge maar toch al oude Groningen!

De oude stad wordt jong gehouden, door de vele studenten die in de stad wonen en studeren. Het verveelt hier nooit en er is altijd wel iets te doen of te beleven voor jong en voor oud. Het hele jaar door worden er in de stad en in de provincie festivals en activiteiten georganiseerd. Van actieve tochten, tot kunst festivals, muziek festivals en ook de nacht van de wetenschap. Het hele jaar door valt er wat te doen, Groningen verveelt nooit! In de stad valt goed te merken dat er veel studenten wonen, maar dit houdt de stad jong en zorgt er ook voor dat er zoveel festivals georganiseerd worden, een aantal krijgen hun vorm door samenwerking met de hogescholen en de universiteit van de stad.
De stad Groningen en de omliggende Ommelanden zijn in de 10e eeuw ontstaan als een kleine nederzetting gevestigd in Drenthe, destijds heette Groningen, Cruoninga. Deze nederzetting stond onder het bewind  van Leenmannen, deze Leenmannen kregen de zeggenschap over het gebied in bruikleen van de Duitse Vorsten, die de macht hadden in het gebied. In de 11e eeuw gaven de Leenmannen de macht over aan de bisschop die in de stad gevestigd werd. Later, in 1251, benoemde Groningen zichzelf tot stadstaat en onthief de bisschop uit zijn machtsfunctie, sinds die tijd zijn de edelmannen in Groningen en de Ommelanden zelf de regels gaan bepalen. Dankzij goede verdedigingsafspraken heeft Groningen zich heel lang zelf gered. Ten tijde van de 80 jarige oorlog, was de stad in handen van de Spanjaarden en de stad was de Spanjaarden goed gezind, maar de Ommelanden sloten zich aan bij de opstand tegen de Spanjaarden. Dit heeft tot een slag geleid in het gebied en de opstandelingen hebben de Stad uit eindelijk weten te heroveren en zich daarna aangesloten bij de Zeven Verenigde Nederlanden. Dit is het eerste ontstaan van de Stad en de verdere Ommelanden, in de eeuwen daarna hebben de landheren uit de Ommelanden nog altijd het zeggenschap over hun eigen gebied, maar de Stad eiste dat alle boeren producten wel eerst op de markt in de Stad werden aangeboden, voor ze verder verkocht mochten worden. In meerdere gevallen trok de stad de macht in het gebied naar zichzelf toe. En daarom is de Stad, al heel lang, de aandachttrekker van de provincie.

Maar de stad is ook met recht een aandachtstrekker, zoals iedereen die de stad Groningen eens heeft bezocht, en zeker de Stadjers zelf, zullen beamen. Groningen is een oude stad, die door haar vele studenten jong is gebleven. De vele festivals die de stad jaarlijks organiseert, zorgen ervoor dat Groningen nooit verveeld en dat er altijd wat te beleven valt.
Meestal wordt er alleen aan platteland gedacht, als men aan Groningen als provincie denkt, maar deze provincie heeft zo veel meer te bieden. Het is altijd een roerig gebied geweest en deze historie valt op heel veel plekken in verschillende vormen nog te zien, het si hier dus zeker niet saai en alleen maar weiland en koeien. Kom, verken en beleef deze prachtige provincie!

Het Groninger Museum bestaat al sinds 1847 en heeft al meerdere namen gehad. Het is gesticht onder de naam Museum van Germaanse Oudheden, in 1874 werd dit verandert in Provinciaal Kabinet van Oudheden en sinds 1894 heet het museum het Groninger Museum. Dit museum was eerst gesitueerd aan de Praediniussingel. In 1987 kreeg de gemeente Groningen een grote som geld van de Gasunie in verband met het 25 jarig bestaan van de Gasunie. Met dit geld is de bouw van het nieuwe Groninger Museum gefinancierd, de gemeente heeft er voor gekozen om het museum op het water tegenover het Centraal Station te bouwen. Op deze plaats stonden vroeger de oude stadsmuren en op deze manier zorgt het museum voor een verbinding van het station met de binnenstad. In 1994 werd het nieuwe gebouw geopend, dat onder leiding van architect Mendini gebouwd is in samenwerking met vele andere architecten. De opbouw van het museum bestaat uit drie hoofddelen, waar meerdere paviljoenen aan toegevoegd zijn. De kenmerkende gouden toren in het midden is de toegang tot het museum. De architectuur van de museumpaviljoens is gebaseerd op welke tentoonstelling er in het paviljoen geplaatst zou worden. Het bijzondere aan dit museum is dat de buitenkant zelf ook een kunstwerk is. Zelfs de blauwe ophaalbrug, die door fietsers en voetgangers gebruikt wordt om van het station naar het stadscentrum te gaan, is een kunstwerk. Op de onderkant van deze brug is een kunstwerk gemaakt in Delftsblauwe kleur door Delvoye, dus als de brug opgehaald wordt om boten door te laten, kan men dit kunstwerk bekijken, of als men er per boot onderdoor vaart.

De stad is dan ook met recht een aandachtstrekker, zoals iedereen die de stad Groningen eens heeft bezocht, en zeker de Stadjers zelf, zullen beamen. Groningen is een oude stad, die door haar vele studenten jong is gebleven. De vele festivals die de stad jaarlijks organiseert, zorgen ervoor dat Groningen nooit verveeld en dat er altijd wat te beleven valt.
Groningen stad is de grote trekpleister van de provincie, maar ook in de provincie zelf is genoeg te doen. Wandeltochten, fietstochten, paarden evenementen, crossbaan activiteiten en open lucht concerten. De provincie om de stad heen wordt nog wel eens over het hoofd gezien, zonde want ook hier is van alles voor u te doen en te zien! Naast de vele festivals, heeft ook bijna elk dorp een museum of een oude Borg die u kunt bezoeken, om een stapje terug in de tijd te maken.

Borgen zijn de oude buitenhuizen van de oude adel / rijken in Groningen, vaak waren de eigenaren rijke boeren, in de streek noemen we hen Ons Heeren Boeren. De borgen in het Westerkwartier gebied zijn allereerst opgezet als steenhuizen in de 14e & 15e eeuw. Steenhuizen waren voor die tijd een luxe, de meeste huizen werden nog gebouwd van hout. Deze gebouwen zijn allereerst gebouwd als verdedigingsgebouwen. Als het gebied aangevallen werd, dan konden mensen zich verschansen in de steenhuizen en van daaruit ook terug vechten. Deze huizen waren echter niet bedoelt om lang in te verblijven, want ze hadden geen ramen en ook geen verwarming. Op koude dagen hield men het hier ook niet lang vol. Na de 80 jarige oorlog, toen het gebied niet meer onder vuur lag, werden de steenhuizen omgebouwd tot borgen. In de hoogtij stonden er wel 180 borgen in Groningen, hier zijn er niet zo veel meer van over. Het onderhoud aan de grote huizen was duur en de meeste zijn naar verloop  van tijd in verval geraakt. Er zijn wel borgen goed bewaard gebleven, voorbeelden hiervan zijn Nienoord bij Leek, de Allersmaborg en de Freaylemaborg, dezen kunt u ook nog steeds bezoeken en bezichtigen. De meeste borgen worden ook omringd door een gracht en mooie tuinen. Ook heeft bijna elke borg een schatkamer. Dit is geen kamer waar juwelen en goud werden bewaard, zoals wij nu zouden denken. Skat of Sket is het oude woord voor vee, de skat-/sket-/schat- kamer was in vroegere dagen het boerderijgedeelte van de borgen.   

In de provincie Groningen en ook in de stad, worden vele festivals georganiseerd per jaar. Hieronder zullen enkele festivalvoorbeelden noemen, kijkt u voor de overige festivals gerust op onze agenda op de Home pagina!
 

The World is a book, and those who do not travel read only a page